Zákony a vyhlášky

31.01.2016 00:34
34 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, §...
07.09.2010 21:20
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) odkaz na celou vyhlášku: www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=193
07.07.2010 21:23
VYHLÁŠKA č. 356/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 11.července 2002 kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem...
11.06.2010 17:10
Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy h3 {text-align:center; font-weight: bold; font-size: 15pt; text-decoration: underline;} h4 {text-align:center; font-weight: bold; font-size: 13pt;} .center {text-align:center;} h4.hlava {text-align:center;} h5...
05.04.2009 07:27
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Při kontrole spalinových cest prováděnou při měření emisí, nebo samostatně je nutno posuzovat spalinovou cestu i z hlediska dalších předpisů a těmi jsou...

Kominické služby si můžete objednat telefonicky!

 

Jsem členem Společenstva kominíků ČR

Kontakt

Kominictví Přenda Jiří Přenosil
sídlo
Pivovarská 508
Cvikov

IČ 445 62 811
Revizní technik, kominík:
774 999 655

info@kominictvi-prenda.cz kominictvi.prenda@gmail.com