Čištění komínů

 

 V současné době se vzhledem k rostoucím cenám energií se spousta lidí vrací ke klasickému vytápění pevnými palivy, buď v kotlích ústředního topení, nebo i ke klasickému vytápění pomocí krbových kamen nebo krbových vložek. Vzhledem k tomu, že mnoho uživatelů nedodržuje požadovanou kvalitu paliva pro danný spotřebič a dále pak nedodržuje důsledně pokyny výrobce spotřebiče na jeho obsluhu, dochází k tomu, že spalováním paliva s vyšší vlhkostí (zvláště u dřeva) dochází v komínovém průduchu ke kondenzaci spalin, což má za následek vznik dehtu, který se usazuje z vnitřní strany komínového průduchu a postupně ho zanáší. Při intenzivním topení může dojít k jejich samovolnému vznícení a jejich vyhoření. Při tomto procesu dochází uvnitř komínového průduchu k teplotám pohybujícím se v rozmezí 900 až 1 200°C. U klasicky stavěných komínů z plné pálené cihly (tzv. jednovrstvých), které nejsou opatřeny komínovou vložkou, dilatačně oddělenou od komínového zdiva, může dojít v důsledku velkého rozdílu teplot mezi vnitřním povrchem komínu a vnějším pláštěm k tak velkému pnutí materiálu, že dojde až k prasknutí komínového pláště a k následnému požáru, případně otravě oxidem uhelnatým a nadýchaní splodin. V lepším případě může dojít k prosakávání dehtů přes komínové zdivo a omítku do obytných prostor a v důsledku toho k zápachu v obytných prostorách. Sanace takto postiženého komínového zdiva je velmi problematická a nákladná. Proto ve vlastním zájmu by měli všichni uživatelé dodržovat pravidelnou kontrolu svých komínů  v souladu s vyhláškou č.34/2016 Sb. a upravenou v současné ČSN 734201/2010.

Těmito pravidelnými kontrolami, můžete předejít případným nevratným škodám na majetku a ztrátách na životech. Doporučujeme zkombinovat pravidelné kontroly a čištění s případnou sanací komína (ať už pomocí frézování, nebo otevřením po celé stavební výši) s následným vyvložkováním komínovými vložkami v souladu s ČSN 734201/2010


Provádíme revize komínových průduchů, které jsou využívány pro odvod spalin u spotřebičů (tzv. revize spalinové cesty)

 

 

Kominické služby si můžete objednat telefonicky, nebo emailem!

 

Jsem členem Společenstva kominíků ČR

Kontakt

Kominictví Přenda Jiří Přenosil
sídlo
Pivovarská 508
Cvikov

IČ 445 62 811
Revizní technik, kominík:
774 999 655

info@kominictvi-prenda.cz kominictvi.prenda@gmail.com